Mineralogie » Danova klasifikace

Danova klasifikace minerálů

 1. Prvky
 2. Sulfidy, selenidy, telluridy
 3. Sulfosole
 4. Jednoduché oxidy
 5. Oxidy s U nebo Th
 6. Oxidy a hydroxidy s OH
 7. Komplexní oxidy
 8. Komplexní oxidy s Nb, Ta a Ti
 9. Halidy
 10. Oxyhalidy a hydroxyhalidy
 11. Komplexní alumohalidy
 12. Komplexní halidy
 13. Karbonáty kyselé
 14. Karbonáty bezvodé
 15. Karbonáty hydratované
 16. Karbonáty s OH nebo halogenem
 17. Karbonáty složené
 18. Nitráty jednoduché
 19. Nitráty s OH nebo halogenem
 20. Nitráty složené
 21. Jodáty
 22. Jodáty s OH nebo halogenem
 23. Jodáty komplexní
 24. Boráty bezvodé
 25. Boráty bezvodé s OH nebo halogenem
 26. Boráty hydratované s OH nebo halogenem
 27. Boráty složené
 28. Sulfáty
 29. Hydratované kyselé sulfáty
 30. Bezvodé sulfáty s OH nebo halogenem
 31. Hydratované sulfáty s OH nebo halogenem
 32. Sulfáty složené
 33. Selenany a tellurany
 34. Seleničitany, telluričitany, siřičitany
 35. Chromany bezvodé
 36. Chromany složené
 37. Fosfáty a arseničnany
 38. Bezvodé kyselé fosfáty
 39. Hydratované kyselé fosfáty
 40. Hydratované fosfáty
 41. Bezvodé fosfáty s OH nebo halogenem
 42. Hydratované fosfáty s OH nebo halogenem
 43. Fosfáty složené
 44. Antimoničnany
 45. Kyselé normální antimonitany a arsenitany
 46. Zásadité nebo halogen obsahující antimoničnany a arseničnany
 47. Vanadičitany
 48. Bezvodé molybdenany a wolframany
 49. Zásadité a hydratované molybdenany a wolframany
 50. Organoidy
 51. Nesosilikáty
 52. Nesosilikáty s izolovanými skupinami SiO4 a O, OH, F a H2O
 53. Nesosilikáty s izolovanými skupinami SiO4 a jinými komplexními kationty
 54. Nesosilikáty – borosilikáty a beryllosilikáty
 55. Sorosilikáty
 56. Sorosilikáty se skupinami Si2O7 a O, OH, F a H2O
 57. Sorosilikáty s izolovanými skupinami Si3O10
 58. Sorosilikáty s izolovanými, jednoduchými a velkými skupinami tetraedrů
 59. Cyklosilikáty
 60. Cyklosilikáty se čtyřčetnými cykly
 61. Cyklosilikáty se šestičetnými cykly
 62. Cyklosilikáty se osmičetnými cykly
 63. Cyklosilikáty s kondenzovanými cykly
 64. Cyklosilikáty s dalšími anionty a izolovanými skupinami silikátů
 65. Inosilikáty
 66. Inosilikáty s dvojitými nerozvětvenými řetězci
 67. Inosilikáty s nerozvětvenými řetězci
 68. Inosilikáty s řetězci
 69. Inosilikáty s řetězci s bočním větvením
 70. Inosilikáty se sloupcovitou strukturou
 71. Fylosilikáty
 72. Fylosilikáty dvojrozměrné
 73. Fylosilikáty s tetraedrickými vrstvami
 74. Fylosilikáty s modulovanými vrstvami
 75. Tektosilikáty
 76. Tektosilikáty s Al-Si kostrou
 77. Zeolity
 78. Ostatní silikáty

James Dwight Dana (1813–1895), americký geolog, mineralog, vulkanolog a zoolog. Svůj systém třídění minerálů poprvé publikoval v roce 1837 pod názvem System of Mineralogy. Na jeho počest byl pojmenován minerál danalit Fe4Be3(SiO4)3S.

Zdroje