Základy systematické mineralogie

Definice minerálu

Minerál je prvek nebo sloučenina, která je za normálních podmínek krystalická (s řadou výjimek) a která vznikla jako produkt geologických procesů. Minerální druh se od ostatních minerálních druhů odlišuje specifických chemickým složením, specifickou strukturou nebo složením i strukturou současně. Minerály, které mají obdobnou strukturu, ale odlišné chemické složení se označují jako izotypní. Minerály s totožným složením, ale různou strukturou se označují jako polymorfní modifikace.

Třídění minerálů

Systematická mineralogie je část mineralogie, která popisuje a studuje jednotlivé minerály a zařazuje je do přehledného krystalochemického systému. Základem moderní systematické mineralogie je rozdělení minerálů do 10 tříd podle Strunzovy klasifikace nerostů. V Anglosaském prostředí se k třídění minerálů obvykle používá zdánlivě méně přehledný Danův systém klasifikace minerálů, který rozděluje minerály podle chemického složení a krystalové struktury do 78 tříd.

TOPlist