»  Barevné reakce

Srážecí reakce kationtů

V následující tabulce jsou zobrazeny barevné reakce vodných roztoků vybraných kationtů s různými činidly. Ve většině případů vznikají různě zbarvené sraženiny, méně často roztoky. Řada těchto reakcí se v laboratorní praxi používá pro základní důkaz kationtů. Tvorba barevných sloučenin je v tabulce zobrazena pouze pro reakce v nadbytku kationtů. V nadbytku činidla se některé sraženiny opět rozpouštějí, některé sraženiny mohou působením vzdušného kyslíku měnit svou barvu, viz. vysvětlivky.

Tabulka důkazu kationtů

Kationt/činidloH2S(NH4)2SNaOHNH4OHNa2CO3Na2HPO4KIK4[Fe(CN)6]K2CrO4
Ag+černáčernášedášedá 1bílážlutážlutábíláoranžová
Hg+černáčernáčernáčernášedábílázelenážlutáoranžová
Hg2+černáčernáoranžovábílá 11hnědábíláoranžovábíláoranžová
Pb2+černáčernábílá 1bílábílábílážlutábílážlutá
Cu2+černáčernámodrámodrá 2modrámodráhnědáhnědáoranžová
Cd2+žlutážlutábílábílábílábílábezb. r.bílábezb. r.
Bi3+hnědáhnědábílábílábílábíláčernážlutáoranžová
Sn4+žlutážlutá 3bílábílábílábíláoranžovážlutáoranžová
Sb3+oranžováoranžová 4bílábílábílábílábezb. r.bílábílá
Ni2+černáčernázelenázelená 5zelenázelenázel. r.zelenáhnědá
Fe2+bezb. rčernázelená 8zelená 8bílá 8bílá 9bezb. r.sv. modráhnědá
Fe3+žlutáčernáoranžováoranžováoranžováoranžováoranžovátm. modráoranžová
Co2+černáčernámodrámodrá 6růžovámodrárůž. r.zelenáoranžová
Zn2+bílábílábílábílábílábílábezb. r.bílážlutá
Mn2+bezb. r.růžovábílá 10bílá 10bílábílábezb. r.bíláhnědá
Al3+bezb. r.bílábílábílábílábílábezb. r.bezb. r.bílá
Cr3+zel. r.zelenázelenázelená 7zelenázelenázel. r.zel. r.hnědá
Ba2+bezb. r.bezb. r.bezb. r.bezb. r.bílábílábezb. r.bezb. r.žlutá
Sr2+bezb. r.bezb. r.bezb. r.bezb. r.bílábílábezb. r.bezb. r.žlutá
Ca2+bezb. r.bezb. r.bílábezb. r.bílábílábezb. r.bílážlutý r.
Mg2+bezb. r.bezb. r.bílábílábílábílábezb. r.bílážlutý r.

Vysvětlivky

 1. V nadbytku činidla se sraženina rozpustí na bezbarvý roztok
 2. V nadbytku činidla se světle modrá sraženina hydroxidu měďnatého rozpustí na tmavě modrý roztok obsahující tetraamminměďnatý kationt [Cu(NH3)4]2+.
 3. V nadbytku činidla se žlutá sraženina rozpustí na bezbarvý roztok
 4. V nadbytku činidla se oranžová sraženina rozpustí na bezbarvý roztok
 5. V nadbytku činidla se zelená sraženina rozpustí na tmavě modrý roztok
 6. V nadbytku činidla se modrá sraženina rozpustí na oranžový roztok
 7. V nadbytku činidla se zelená sraženina rozpustí na fialový roztok
 8. Sraženina postupně hnědne oxidací vzdušným kyslíkem na hydroxid-oxid železitý FeO(OH)
 9. Bílá sraženina postupně zelená oxidací vzdušným kyslíkem na železitou sůl
 10. Bílá sraženina postupně hnědne oxidací vzdušným kyslíkem na hydroxid-oxid manganitý MnO(OH)
 11. Bílá sraženina je chlorid-amid rtuťnatý HgCl(NH2)
TOPlist