»  Chemické vazby

Určení typu vazby

On-line kalkulátor pro určení typu chemické vazby podle rozdílu elektronegativit Δχ. Kalkulátor pracuje s hodnotami elektronegativity podle Paulinga.

Pokud se rozdíl hodnot elektronegativity Δχ pohybuje v intervalu 0 - 0,4, je elektronová hustota rovnoměrně rozdělena mezi oba vazební partnery a vzniklou vazbu označujeme jako nepolárně kovalentní. Pokud je rozdíl hodnot elektronegativity v intervalu 0,4 - 1,7, dochází k nerovnoměrnému rozdělení elektronové hustoty mezi oba vazební partnery, takovou vazbu označujeme jako polárně kovalentní. Při hodnotě Δχ > 1,7, dochází k téměř úplnému přesunu elektronového páru na stranu elektronegativnějšího prvku, taková vazba je extrémně polární a nazývá se vazba iontová.

1. prvek2. prvek
 ΔχTyp vazby
 
TOPlist