»  Beketovova řada

Beketovova řada napětí kovů

N.N.BeketovRuský chemik Nikolaj Nikolajevič Beketov seřadil v roce 1865 všechny známé kovy podle hodnoty jejich elektrodového potenciálu vztaženého k vodíkové elektrodě. Podle svého objevitele se elektrochemická řada napětí kovů nazývá "Beketovova řada", často používaný název "Beketova řada" je tedy nesprávný (Thomas Becket ani Samuel Beckett rozhodně nebyli chemici).

Řada napětí kovů podle Beketova - neúplná:

Li Cs Rb K Ba Sr Ca Na La Mg Sc Be Al Ti Ta Mn Zn Cr Fe Cd In Co Ni Sn Pb H Mo Re Cu Os Ru Ag Hg Pd Ir Pt Au

Z polohy kovu v elektrochemické řadě napětí lze odvodit některé jeho vlastnosti, zejména reaktivnost a tím i jeho sklon ke korozi. Každý kov může být z roztoku své soli vyredukován libovolným kovem ležícím od něj v Beketovově řadě vlevo.

Kovy ležící vlevo od vodíku se nazývají neušlechtilé kovy (elektropozitivní) a v přírodě se (s několika výjimkami) nacházejí pouze vázané ve sloučeninách, kovy ležící v řadě vpravo od vodíku se nazývají ušlechtilé kovy (elektronegativní) a obvykle se v přírodě vyskytují jako ryzí.

Neušlechtilé kovy reagují s běžnými minerálními kyselinami za vzniku vodíku a soli příslušné kyseliny, ušlechtilé kovy s neoxidujícími kyselinami nereagují, reakce ušlechtilých kovů s oxidujícími kyselinami probíhají bez vývoje vodíku za vzniku solí kovu nebo jeho komplexní kyseliny.