»  Historické názvy

Historické chemické názvosloví

České chemické názvosloví prodělalo zajímavý historický vývoj. O jeho rozvoj se postarali zejména Karel Slavoj AmerlingJan Svatopluk Presl. Presl patřil k nejvýznamnějším českým přírodovědcům 19. století, zasloužil se o rozvoj odborné terminologie v chemii, mineralogii, zoologii a botanice. Je autorem českých a slovenských názvů pro chemické prvky uhlík, kyslík, draslík, vápník nebo pro minerály cínovec a kazivec.

Následující tabulka zachycuje historii českých názvů některých vybraných chemických prvků:

Historické názvy chemických prvků

Platný názevMezinárodníPresl 1828Presl 1848AmerlingJungmannRiegerostatní
vodíkHydrogeniumwodjkwodíkvodíkwodjkvodík 
lithiumLithiumwraljkwraljkjapíkwraleklithiumlitík
berylliumBerylliumsladjksladíksladíksladjkberyllium 
borBorumbořjkboříkbledníkbořjkbór 
uhlíkCarboneumuhljkuhlíkuhlíkuhljkuhlík 
dusíkNitrogeniumdusýkdusíkdusíkdusjkdusíkmirník
kyslíkOxygeniumkysljkkyslíkkyslíkkysljkkyslíkživík, hořík
fluorFluorumtekutjktekutíkkazíkkazjkfluor 
sodíkNatriumsodjksodíksodíksodjknatrium 
hořčíkMagnesiumhořčjkhořčíkhořčíkhořčjkhořčíkhorčík
hliníkAluminiumhlinjkhliníkhliníkhlinjkhliník 
křemíkSiliciumkřemjkkřemíkkřemíkoblázjkkřemíkoblázík
fosforPhosphorumkostjkkostíkkostíkkostjkfosfor 
chlorChlorumsoljksolíksolíksoljkchlór 
draslíkKaliumdrasljkdraslíkdraslíkdrasljkdraslíkdrslík
vápníkCalciumwápnjkwápníkvápníkwápnjkvápník 
titanTitaniumchasonjkchasonjkchasoníkchasonjktitan 
chromChromiumbarwjkbarwjkbarvíkbarwjkchróm 
kobaltCobaltumďasýkďasýkďasíkďasjkkobalt 
niklNiccolumpochwistjkpochwistíkbroníkpochwistjkniklpochvistík
arsenArsenicumsyťanjksyťanjkotrušíksiťanjkarsénarseník, utrých, utreych
selenSeleniumlunjklunjkšvábellunjkselénluník
bromBromumwtožjkwtožíkbrudíkwtožjkbrómbromík, vtožík
tellurTelluriumzemnjkzemníkžupelzemjktellurzemík
jodIodumchaluzjkchaluzíkřasíkřasjkjódjodík
wolframWolframiumtěžjktěžjkchvoříkchwořjkšélkrušík, tihotík, těžík
osmiumOsmiumwonjkwoníkvoníkwonjkosmiumsmrdík
uranUraniumnebesnjknebesnjknebesníknebesnjkuran 

Historické názvy skupin periodického systému

Velice zvukomalebné byly v době národního obrození také ostatní chemické názvy. Známé chemické prvky byly členěny do skupin nazývaných čeledě. Amerling popisuje následujících 11 čeledí chemických prvků:

 1. prvkové svěživí aneb živoční též rostění, zelenání rostlin, neb bůjení zvířat působící: vodík, uhlík, dusík, kyslík
 2. prvkové švub aneb švubíci těžký dusný opar dadoucí: solík, brudík, chaluzík, kazík
 3. prvkové skliví aneb sklo dadoucí: bledník, křemík
 4. prvkové sířiví aneb k síře podobní: síra, švábel, župel
 5. prvkové otrušiví aneb jedovatí otravující: kostík, otrušík, strabík
 6. kovové olovití snadno rozlévající se: rtuť, kalík, olovo, zynek, ladík, cín
 7. kovové barvovití: měď, chasoník, barvík, zdořík, chvořík, žestík, vandík, nebesník, pelopík, niobík
 8. kovové zvláště magetnost podržující: buřík, železo, ďasík, broník
 9. vrcholové kovů či tak zvané lépokovy: stříbro, palladík, zlato, platík, ruměník, duzík, rusík, voník
 10. prvkové alkaliční čili žíravní: draslík, sodík, japík, merotík, strontík, vápník, hořčík, hliník
 11. prvkové trupelicí aneb trupelíci, také vždy neb hlavně co rozpadavý trupel se mající: sladík, lalík, ytřík, terbík, erbík, nořík, tořík, skrytík, živeník, dvojmocník, věmočík

Zdroje

TOPlist