»  Historie tabulky

Mendělejev nebyl první

Autorem periodické tabulky prvků, v té podobě v jaké jí známe a používáme dnes, je Dmitrij Ivanovič Mendělejev, ale Mendělejev nebyl první, kdo se pokusil zařadit známé chemické prvky do přehledného systému.

V roce 1789 se o systemizaci tehdy známých 40 chemických prvků pokusil francouzský vědec Antoine Laurent Lavoisier, který definoval kovy a nekovy. Roku 1818 Jöns Jacob Berzelius rozdělil tehdy známé prvky na elektronegativní a elektropozitivní. Německý učenec Johann Wolfgang Döbereiner v roce 1829 formuloval zákon triád. Podle zákona triád měla být atomová hmotnost prostředního prvku ze skupiny tří sobě podobných prvků, tedy triády, rovna průměrné hodnotě atomových hmotností lehčího a težšího prvku dané triády.

O první grafické znázornění se roku 1862 pokusil Alexandre-Emile Béguyer de Chancourtois, který 62 tehdy známých chemických prvků seřadil podle stoupající atomové hmotnosti do podoby tellurického šroubu. Chancourtois jako první definoval pojem perioda.

První skutečnou periodickou tabulku sestavil v roce 1864 anglický chemik John Alexander Reina Newlands, který všechny známé prvky seřadil nikoliv podle hodnoty atomvých hmotností, ale podle jím definované hodnoty pořadového čísla prvku.

Newlandsova tabulka - první periodická tabulka světa

Newlandsova tabulka prvků

Ve stejném roce jako Newlands sestavil svou tabulku obsahující 57 prvků seřazených podle hodnoty atomové hmotnosti William Odling, v roce 1869 Julius Lothar Meyer sestavil tabulku obsahujcí 56 prvků.

TOPlist