»  Složení hydrosféry

Hydrosféra

Chemické složení hydrosféry

Nejrozšířenějšími prvky hydrosféry jsou základní složky vody. Kyslík se na složení hydrosféry podílí obsahem 86 %, druhým nejrozšířenějším prvkem hydrosféry je s podílem 10,7 % vodík.

Mořská voda tvoří 96,5 % hmotnosti celé hydrosféry, složení mořské vody je tedy pro celkové složení hydrosféry určující.

Průměrné složení mořské vody

Tabulka prvků periodické soustavy, které nejvíce ovlivňují chemické složení mořské vody.

 1.kyslík86,03 %11.dusík0,0017 %21.fosfor0,00001 %
 2.vodík10,7 %12.stroncium0,0013 %22.měď0,000009 %
 3.chlor1,9 %13.bor0,00046 %23.baryum0,000005 %
 4.sodík1,06 %14.křemík0,00035 %24.jod0,000005 %
 5.hořčík0,127 %15.hliník0,00019 %25.arsen0,000002 %
 6.síra0,088 %16.železo0,00015 %26.zinek0,000001 %
 7.vápník0,04 %17.fluor0,00014 %27.mangan0,000001 %
 8.draslík0,038 %18.argon0,00005 %28.olovo0,00000045 %
 9.brom0,0055 %19.rubidium0,00002 %29.selen0,0000004 %
10.uhlík0,0053 %20.lithium0,00001 %30.cín0,0000003 %

Mezi další prvky obsažené v mořské vodě patří cesium, uran, galium, stříbro, zlato, radium. Jiné chemické prvky, např. chrom, kadmium, antimon, zirkonium, thalium se v mořské vodě vyskytují ve stopových množstvích jako součást mořských organismů.

TOPlist