»  Krystalografické soustavy

Krystalografické soustavy

Každá krystalografická soustava se vyznačuje charakteristickou souměrností osních křížů. Osní kříže jsou krystalografické osy protínající se ve středu krystalu. Rozeznáváme 7 základních krystalografických soustav:

  1. kubická (krychlová) - 3 na sebe kolmé, stejně dlouhé osy
  2. tetragonální (čtverečná) - 2 osy stejně dlouhé
  3. orthorombická (kosočtverečná) - 3 na sebe kolmé, různě dlouhé osy
  4. monoklinická (jednoklonná) - 3 osy nestejně dlouhé, dvě spolu svírají libovolný kosý úhel, třetí osa je na ně kolmá
  5. triklinická (trojklonná) - všechny osy různě dlouhé, svírají libovolný, nikoliv pravý úhel
  6. hexagonální (šesterečná) - 6 stejně dlouhých os svírá úhel 60°, sedmá osa je kolmá
  7. trigonální (klencová) - 3 stejně dlouhé osy svírají úhel 120°, čtvrtá osa je kolmá

Krystalové uspořádání souvisí s chemickým složením látky. Přibližně 50% prvků a 70% binárních sloučenin krystaluje v kubické krystalografické soustavě. Sloučeniny obsahující ve své molekule 3, 4 nebo 5 atomů krystalují obvykle v hexagonální, tetragonální nebo orthorombické krystalografické soustavě.

Složitější organické sloučeniny krystalují nejčastěji v soustavě orthorombické, triklinické a monoklinické. V trigonální soustavě krystaluje z prvků např. antimon nebo rtuť.

TOPlist