»  Triviální názvy

Triviální názvosloví některých solí

Triviální názevSystematický názevChemický vzorec
bílá skalicesíran zinečnatý, heptahydrátZnSO4·7H2O
červená krevní sůlhexakyanoželezitan draselný K3[Fe(CN)6]
draselná sůlchlorid draselnýKCl
Epsomská sůlsíran hořečnatý, heptahydrátMgSO4·7H2O
Erdmannova sůl tetranitrodiammokobaltitan amonný NH4[Co(NO2)4(NH3)2]
Fisherova sůl hexanitrokobaltitan sodný Na3[Co(NO2)6]
Glauberova sůl síran sodný, dekahydrátNa2SO4·10H2O
Grahamova sůlpolyfosforečnan sodný(NaPO3)n
kobaltnatá skalicesíran kobaltnatý, heptahydrátCoSO4·7H2O
kuchyňská sůlchlorid sodnýNaCl
Magnusova sůltetrachloroplatnatan tetramoplatnatý [Pt(NH3)4][PtCl4]
modrá skalicesíran měďnatý, pentahydrátCuSO4·5H2O
Mohrova sůlsíran železnato-amonný, hexahydrát (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O
nikelnatá skalicesíran nikelnatý, heptahydrátNiSO4·7H2O
růžová skalicesíran manganatý, pentahydrátMnSO4·5H2O
zelená skalicesíran železnatý, heptahydrátFeSO4·7H2O
zlatá sůltetrachlorozlatitan sodný, dihydrát Na[AuCl4]·2H2O
žlutá krevní sůlhexakyanoželeznatan draselný, trihydrát K4[Fe(CN)6]·3H2O
TOPlist