»  Strunzovo třídění nerostů

Strunzova klasifikace

Základem Strunzova systému je rozdělení minerálů do 10 tříd podle anionové části jejich chemického vzorce. Každá třída se dále dělí na jednotlivá oddělení, skupiny a řady, v nichž jsou zařazeny jednotlivé nerosty. Pro každé oddělení, skupinu či řadu jednotlivých tříd je v následujícím přehledu uveden obvykle pouze jeden typický představitel.

  1. Prvky
  2. Sulfidy
  3. Halidy
  4. Oxidy a hydroxidy
  5. Karbonáty a nitráty
  6. Boráty
  7. Sulfáty
  8. Fosfáty
  9. Silikáty
  10. Organoidy

Strunzův systém klasifikace minerálů vytvořil německý mineralog Karl Hugo Strunz (1910–2006). Po Strunzovy bylo pojmenováno několik minerálů, např. strunzit MnFe2(PO4)2(OH)2·6H2O.

Zcela mimo Strunzův systém stojí tektity, které vznikají kondenzací par během dopadu meteoritu na zemský povrch. Do skupiny tektitů se dále zařazují vulkanická, fulguritová, diaplektická a impaktová skla. Fulguritová skla vznikají tepelným účinkem blesku při kontaktu s horninami. Diaplektická skla vznikají tlakem při dopadu meteoritu, impaktová skla naopak vznikají teplem při jeho dopadu.