»   »  6. třída - boráty

Boráty

Mezi boráty se zařazuje přibližně 130 druhů minerálů (3% známých minerálů).

  1. monoboráty - takedait Ca3(BO3)2
  2. diboráty - suanit Mg2B2O5
  3. triboráty - johachidolit CaAlB3O7
  4. tetraboráty - borax Na2B4O5(OH)4·8H2O
  5. pentaboráty - sborgit NaB5O6(OH)4·3H2O
  6. hexaboráty - aksait MgB6O7(OH)6·2H2O
  7. heptaboráty a megaboráty - boracit Mg3B7O13Cl, metaborit HBO2
  8. nezařazené boráty - halurgit Mg2[B4O5(OH)4]2·H2O