»   »  8. třída - fosfáty

Fosfáty

Mezi fosfáty se zařazuje přibližně 700 druhů minerálů (18% všech známých minerálů). Fosfáty tak po silikátech tvoří druhou nejpočetnější třídu Strunzova systému. Minerály 8. třídy se formálně odvozují od kyseliny trihydrogenfosforečné H3PO4 a analogických kyselin trihydrogenvanadičné H3VO4 a trihydrogenarseničné H3AsO4.

  1. bezvodé fosfáty bez cizích aniontů - berlinit AlPO4
  2. bezvodé fosfáty s cizími anionty - herderit CaBe(PO4)F
  3. vodnaté fosfáty bez cizích aniontů - parahopeit Zn3(PO4)2·4H2O
  4. vodnaté fosfáty s cizími anionty - moraesit Be2(PO4)(OH)·4H2O
  5. fosfáty uranylu - parsonit Pb2(UO2)(PO4)2·2H2O
  6. polyfosfáty - pyrofosfit K2CaP2O7