»   »  3. třída - halidy

Halidy

Mezi halidy patří přibližně 160 druhů minerálů (4% známých minerálů). Minerály 3. třídy se formálně odvozují od kyseliny fluorovodíkové HF, chlorovodíkové HCl a bromovodíkové HBr.

  1. jednoduché bezvodé halogenidy - fluorit CaF2, tolbachit CuCl2
  2. jednoduché vodnaté halogenidy - hydrohalit NaCl·2H2O
  3. komplexní halogenidy - bogildit Sr2Na2Al2(PO4)F9
  4. oxyhalidy, hydroxyhalidy, podvojné halogenidy - melanothalit Cu2OCl2, abhurit Sn3O(OH)2Cl2