»   »  5. třída - karbonáty

Karbonáty a nitráty

Mezi karbonáty a nitráty patří přibližně 210 druhů minerálů (6% známých minerálů). Kromě karbonátů a nitrátů se mezi minerály 5. třídy zařazují také sulfity, tj. minerály odvozené od kyseliny siřičité.

 1. bezvodé karbonáty bez cizích aniontů
  - řada kalcitu: kalcit CaCO3, rhodochrozit MnCO3
  - řada aragonitu: stroncianit SrCO3, cerusit PbCO3
  - řada dolomitu: dolomit CaMg(CO3)2 , ankerit CaFe(CO3)2
 2. bezvodé karbonáty s cizími anionty - kettnerit CaBi(CO3)OF
 3. vodnaté karbonáty bez cizích aniontů - hellyerit NiCO3·6H2O, trona Na3H(CO3)2·2H2O
 4. vodnaté karbonáty s cizími anionty - artinit Mg2(CO3)(OH)2·3H2O
 5. karbonáty uranylu - blatonit UO2CO3·H2O
 6. nitráty - nitrobaryt Ba(NO3)2, nitronatrit NaNO3