»   »  10. třída - organoidy

Organoidy

Mezi organoidy se zařazuje přibližně 50 druhů minerálů, tj. přibližně 1 % všech dnes známých minerálů. Minerály 10. třídy tak tvoří nejmenší třídu Strunzova mineralogického systému. Kaustobiolity (uhlí, ropy, asfalty) mezi minerály nepatří.

 1. soli organických kyselin
  - soli kyseliny mravenčí: formikait Ca(HCOO)2
  - soli kyseliny octové: hoganit Cu(CH3COO)2·H2O
  - soli kyseliny šťavelové: natroxalát Na2C2O4
  - soli kyseliny benzoové: mellit Al2C12H12·18H2O
  - kyanáty: julienit Na2Co(SCN)4·8H2O
 2. uhlovodíky - hartit C20H34, kratochvílit (C6H4)2CH2
 3. ostatní organické minerály - kladnoit C6H4(CO)2NH