»   »  4. třída - oxidy

Oxidy a hydroxidy

Mezi oxidy a hydroxidy se zařazuje přibližně 570 druhů minerálů (15% známých minerálů). Minerály 4. třídy tvoří 17% hmotnosti zemské kůry. Kromě vlastních oxidů a hydroxidů se mezi minerály 4. třídy zařazují také arsenity, selenity, tellurity a jodáty.

  1. oxidy s poměrem kov:kyslík = 2:1 a 1:1 - kuprit Cu2O, romarchit SnO
  2. oxidy s poměrem kov:kyslík = 3:4 - spinel MgAl2O4
  3. oxidy s poměrem kov:kyslík = 2:3, 3:5 a podobné - tistarit Ti2O3, senait Pb(Ti,Fe,Mn)21O38
  4. oxidy s poměrem kov:kyslík = 1:2 - argutit GeO2
  5. oxidy s poměrem kov:kyslík = < 1:2 - tantit Ta2O5
  6. hydroxidy - behoit Be(OH)2, sohngeit Ga(OH)3
  7. hydroxidy uranylu - sayrit Pb2(UO2)5O6(OH)2·4H2O
  8. vanadáty - rossit CaV2O6·4H2O
  9. arsenity, sulfity, selenity, tellurity - leiteit ZnAs2O4, hannebachit 2CaSO3·H2O, molybdomenit PbSeO3, emmonsit Fe2Te3O9·2H2O
  10. jodáty - lautarit Ca(IO3)2