»   »  1. třída - prvky

Prvky

Mezi prvky se zařazuje přibližně 110 druhů minerálů (3% známých minerálů). Minerály 1. třídy tak spolu s minerály 10. třídy tvoří dvě nejmenší třídy Strunzova systému.

  1. kovy a slitiny kovů - zlato Au, tetrataenit FeNi
  2. karbidy, silicidy, fosfidy a nitridy kovů - tongbait Cr3C2, xifengit Fe5Si3, karslbergit CrN
  3. polokovy a nekovy - šungit C60, antimon Sb, síra S
  4. karbidy a nitridy nekovů - moissanit SiC, nierit Si3N4