»   »  9. třída - silikáty

Silikáty

Mezi silikáty se zařazuje přes 1000 druhů minerálů (26% známých minerálů). Silikáty tak tvoří nejpočetnější skupinu Strunzova systému, podle kvalifikovaných odhadů minerály 9. třídy tvoří přibližně 75% zemské kůry.

 1. nesosilikáty
  -skupina fenakitu: fenakit Be2SiO4
  -skupina olivínu: forsterit Mg2SiO4
  -skupina granátu: spessartin Mn3Al2(SiO4)3
  -skupina zirkonu: thorit ThSiO4
  -skupina silimanitu: silimanit Al2SiO5
  -skupina staurolitu: topaz Al2SiO4(F,OH)2
  -skupina chondroditu: humit (Mg,Fe2+)7(SiO4)3(F,OH)2
  -skupina chloritoidu: chloritoid (Fe,Mg,Mn)2Al4Si2O10(OH)4
  -skupina titanitu: titanit CaTiSiO5
  -skupina dumortieritu: dumortierit Al7(BO3)(SiO4)3(O,OH)3
  -skupina datolitu: gadolinit Y2FeBe2Si2O10
 2. sorosilikáty
  -skupina epidotu: klinozoisit Ca2Al3O(OH)(SiO4)(Si2O7)
  -skupina hemimorfinu: bertrandit Be4(Si2O7)(OH)2
  -skupina melilitu: akermanit Ca2Mg(Si2O7)
 3. cyklosilikáty
  -skupina berylu: beryl Be3Al2(Si6O18)
  -skupina turmalínu: skoryl NaFeAl6(BO3)3(Si6O18)(F,OH)4
  -skupina axinitu: axinit (Ca,Fe,Mn)3Al2B(Si4O14)O(OH)
 4. inosilikáty
  -skupina pyroxenoidů: ferosilit Fe2Si2O6
  -skupina amfibolů: magnezioantofylit Mg7(Si8O22)(OH)2
 5. fylosilikáty
  -skupina sepentinitu: antigorit Mg3Si2O5(OH)4
  -skupina pyrofylitu: pyrofylit Al2(Si4O10)(OH)2
  -skupina slíd: muskovit KAl2(AlSi3O10)(OH)2
  -skupina smektitů: saponit K0.5Mg3(Al0.5Si3.5O10)(OH)2
  -skupina chloritů: klinochlor Mg5Al(AlSi3)O10(OH)8
 6. tektosilikáty
  -skupina živců: ortoklas KAlSi3O8
  -skupina foidů: kalsilit KAlSiO4
 7. zeolity - bikitait Li2[Al2Si4O12]·2H2O
 8. nezařazené silikáty - mongolit Ca4Nb6Si5O24(OH)10·5H2O
 9. germanáty - bartelkeit PbFeGe3O8

Základní stavební jednotkou všech silikátů je tetraedr SiO4. Jednotlivé typy silikátů se liší podle způsobu vzájemné vazby těchto tetraedrů.

Nesosilikáty tvoří izolované, vzájemně nespojené tetraedry. Sorosilikáty jsou charakterizovány dvojicí tetraedrů vázanou prostřednictvím kyslíkového iontu, která tvoří Si2O7. Cyklosilikáty mají tetraedry uspořádány do kruhů a bývají charakterizovány skupinou Si4O14 nebo Si6O18. Inosilikáty mají tetraedry uspořádány do jednoduchých nebo dvojitých řetězců. Fylosilikáty mají tetraedry umístěné v plošných sítích. Tektosilikáty mají tetraedry navzájem spojeny do prostorové sítě, ve které je každý atom křemíku vázán na všechny čtyři sousední atomy kyslíku. Zeolity jsou tektosilikáty, které mají vodu vázanou v dutinách struktury, zeolitovou vodu lze zahříváním vypudit, aniž by došlo k narušení krystalické struktury minerálu.