»   »  7. třída - sulfáty

Sulfáty

Mezi sulfáty je zastoupeno přibližně 330 druhů minerálů (8% známých minerálů). Kromě vlastních sulfátů, tj. solí odvozených od kyseliny sírové, se mezi minerály 7. třídy zařazují také chromáty, molybdáty, niobáty a wolframáty.

  1. bezvodé sulfáty bez cizích aniontů - zinkosit ZnSO4
  2. bezvodé sulfáty s cizími anionty - antlerit Cu3(SO4)(OH)4
  3. vodnaté sulfáty bez cizích aniontů - morenosit NiSO4·7H2O
  4. vodnaté sulfáty s cizími anionty - amarantit Fe(SO4)(OH)·3H2O
  5. sulfáty uranylu - jáchymovit (UO2)8(SO4)(OH)14·13H2O
  6. chromáty - chromatit CaCrO4, lopezit K2Cr2O7
  7. molybdáty, wolframáty, niobáty - wulfenit PbMoO4, stolzit PbWO4
  8. molybdáty a wolframáty uranu a uranylu - sedovit U(MoO4)2, karkulmolit Ca(UO2)3(MoO4)3(OH)2·11H2O
  9. thiosulfáty - sidpietersit Pb4(SO3)SO2(OH)2
  10. nezařazené - blakeit Fe2(TeO3)3