»   »  2. třída - sulfidy

Sulfidy

Mezi sulfidy patří přibližně 600 druhů minerálů (15% známých minerálů). Pouze několik desítek sulfidů však patří mezi běžné druhy, ostatní jsou obvykle vzácné. Minerály 2. třídy tak po silikátech a fosfátech tvoří třetí nejpočetnější třídu Strunzova systému. Ložiska sulfidů jsou nejvýznamnějším zdrojem neželezných kovů.

Kromě vlastních sulfidů, tj. solí odvozených od kyseliny sirovodíkové, se mezi minerály 2. třídy zařazují také selenidy, telluridy, arsenidy, antimonidy a bismutidy.

  1. jednoduché sulfidy, selenidy, arsenidy, telluridy atd. - algodonit Cu6As
  2. sulfidy s poměrem kov:síra = 1:1 - sfalerit ZnS
  3. sulfidy s poměrem kov:síra = 3:4 a 2:3 - brezinait Cr3S4, otemanit Sn2S3
  4. sulfidy s poměrem kov:síra = 1:2 - laurit RuS2
  5. sulfidy arsenu, alk.kovů - duranusit As4S, bartonit K3Fe10S14
  6. sulfosole typu SnS
  7. sulfosole typu PbS - ellisit Tl3AsS3
  8. sulfoarsenáty, sulfoantimonáty - enargit Cu3AsS4, stibioenargit Cu3(Sb,As)S4
  9. nezařazené sulfosole - arkubisit Ag6CuBiS4