Šestá hlavní podskupina

Chalkogeny

Mezi prvky šesté (podle moderního značení šestnácté) hlavní podskupiny periodické soustavy patří nekovy kyslík, síra, selen, polokovy tellur a polonium. Podle polohy v periodické tabulce je mezi chalkogeny možné zařadit také kovový transuran livermorium.

S ostatními prvky tvoří chalkogeny iontové nebo kovalentní vazby, ve sloučeninách s elektronegativními prvky tvoří chalkogeny kovalentní vazbu a vystupují pouze s kladným oxidačním číslem.

Se stoupajícím protonovým číslem se zmenšuje hodnota elektronegativity a začíná převažovat kovový charakter jednotlivých prvků.

TOPlist