Periodická tabulka » Přechodné kovy » Skandium » Minerály skandia

Skandium a jeho minerály

Nepočetná skupina minerálů skandia je tvořena zejména silikáty 9. třídy a oxidy a hydroxidy 4. třídy mineralogického Strunzova systému.

  1. bazzit - Be3(Sc,Al)2Si6O18
  2. cascandit - Ca(Sc,Fe2+)Si3O8(OH)
  3. jervisit - (Na,Ca,Fe2+)(Sc,Mg,Fe2+)Si2O6
  4. jonait - CaMgSc(PO4)2(OH)·4H2O
  5. kolbeckit - ScPO4·2H2O
  6. magbasit - KBa(Al,Sc)(Mg,Fe2+)6Si6O20F2
  7. thortveitit - (Sc,Y)2Si2O7
  8. kristiansenit - Ca2ScSn(Si2P7)(Si2O6OH)
  9. juonniit - CaMgSc(PO4)2(OH)·4H2O