»  Přechodné kovy

Přechodné kovy

Jako přechodné kovy jsou označovány kovové prvky s neúplně obsazeným orbitalem d.

Mezi přechodné kovy se řadí prvky 4. periody periodické soustavy skandium, titan, vanad, chrom, mangan, kovy triády železa železo, kobalt a nikl, následuje měď a zinek.

Do 5. periody jsou zařazeny yttrium, zirkonium, niob, molybden, radioaktivní technecium, lehké platinové kovy ruthenium, rhodium a palladium, následuje stříbro a kadmium.

V 6. periodě se nacházejí přechodné prvky lanthan, hafnium, tantal, wolfram, rhenium, těžké platinové kovy osmium, iridiumplatina, následuje zlatortuť. Do samostatné skupiny lanthanoidů je vyčleněno 14 vnitřně přechodných kovových prvků následujících za lanthanem.

V 7.periodě se nachází radioaktivní aktinium, uměle připravené radioaktivní rutherfordium, dubnium, seaborgium, bohrium, hassium, meitnerium, darmstadtium, roentgenium a copernicium. Do samostatné skupiny aktinoidů je vyčleněno 14 vnitřně přechodných kovových prvků následujících za aktiniem.

Přechodné kovy ve sloučeninách vystupují v různých oxidačních číslech, mívají katalytické účinky a jsou většinou paramagnetické. Celá řada přechodných kovů má snahu tvořit komplexní sloučeniny a barevné ionty.