Neon

český názevNeon
latinský názevNeon
anglický názevNeon
chemická značkaNe
protonové číslo10
relativní atomová hmotnost20,1797
perioda2
skupinaVIII.A
zařazenívzácné plyny
rok objevu1897
objevitelW. Ramsay
teplota tání [°C]-248,97
teplota varu [°C]-246,048
kritická teplota [°C]-228,75
kritický tlak [MPa]2,76
hustota [g cm-3]0,0008999
elektronegativita4,0
standardní el. potenciál [V]−2,71
oxidační stavy0
elektronová konfigurace[He]2s2 2p6
atomový poloměr [pm]38
kovalentní poloměr [pm]69
specifické teplo [J g-1K-1]0,904
slučovací teplo [kJ mol-1]0,3317
tepelná vodivost [W m-1 K-1]0,0491
1. ionizační potenciál [eV]21,5645
2. ionizační potenciál [eV]40,962
3. ionizační potenciál [eV]63,45
skupenství za norm. podmínekg

Chemický prvek neon je jednoatomový plyn, který se vyznačuje mimořádnou chemickou indiferentností.

V přírodě se vyskytuje ve velmi malém množství ve vzduchu, průměrný obsah neonu v atmosféře činí 0,0012%. Žádné sloučeniny neonu nejsou známé. Přírodní neon je směsí tří stabilních izotopů, největší podíl (90,92%) zaujímá izotop 20Ne.

Neon se získává ze surového argonu, který je produktem frakční destilace kapalného vzduchu.

Neon se ve směsi s heliem používá jako náplň do plynových laserů a zářivkových trubic. Neonové trubice se vyznačují světlem červené barvy. Zkapalněný neon se využívá jako chladivo.

Zdroje