»  Vzácné plyny

Vzácné plyny

Vlastnosti

Mezi vzácné plyny patří následující prvky VIII. hlavní podskupiny periodické tabulky: helium, neon, argon, krypton, xenon a radioaktivní radon. Podle své polohy v periodickém systému by se mezi vzácné plyny mohl řadit také uměle připravený prvek s protonovým číslem 118 - ununoctium.

Všechny vzácné plyny se vyznačují mimořádnou chemickou netečností, která je způsobena stabilním elektronovým oktetem (s výjimkou helia, které obsahuje elektronový duet 1s2) ve valenční sféře atomu. Vzácné plyny vykazují velké hodnoty ionizační energie a mají zápornou hodnotu elektronové afinity. Vzácné plyny tvoří jednoatomové molekuly vzájemně vázané velmi slabými van der Waalsovými silami, mají velice nízké teploty varu a jsou proto obtížně zkapalnitelné. Jsou snadno ionizovatelné a dobře vedou elektrický proud. Pro každý vzácný plyn je charakteristická různá barva v elektrickém výboji: helium - žlutá, neon - červená, argon - červená, krypton - zelená, xenon - fialová, radon - bílá. Svým fyzikálním chováním se vzácné plyny velmi přibližují k chování ideálního plynu.

Sloučeniny

Sloučeniny inertních plynů v přírodě neexistují. Uměle bylo připraveno několik, většinou nestabilních sloučenin některých vzácných plynů nejčastěji s fluorem, existují také sloučeniny helia se rtutí - helidy. Podle počtu existujících sloučenin je nejreaktivnějším vzácným plynem xenon. Je známo několik sloučenin kryptonu a radonu a jedna aloučenina argonu, sloučeniny neonu nebyly ještě připraveny.

Zvláštní skupinu sloučenin netečných plynu představují tzv. klatráty. Nejedná se však o valenční sloučeniny v pravém smyslu slova. Klatráty jsou v podstatě látky, ve kterých jsou atomy netečných plynů pouze uzavřeny v dutinách struktury jiných sloučenin.

Výskyt v přírodě

V přírodě se vyskytují jako součást vzduchu, helium je obsaženo také v některých druzích zemního plynu. Nejrozšířenějším vzácným plynem v přírodě je argon. Celkový obsah vzácných plynů v atmosféře je okolo 1% obj.

Vzácné plyny se někdy také označují jako inertní, netečné plyny nebo jako aerogeny. Vdechování směsi kyslíku s kryptonem nebo xenonem i za normálního tlaku během několika minut vyvolá silné narkotické účinky.

TOPlist