Argon

český názevArgon
latinský názevArgon
anglický názevArgon
chemická značkaAr
protonové číslo18
relativní atomová hmotnost39,948
perioda3
skupinaVIII.A
zařazenívzácné plyny
rok objevu1894
objevitelW. Ramsay,
R. J. Rayleigh
teplota tání [°C]-189,2
teplota varu [°C]-185,7
kritická teplota [°C]-86,28
kritický tlak [MPa]4,988
hustota [g cm-3]0,0017824
elektronegativita3,9
oxidační stavy0
elektronová konfigurace[Ne]3s2 3p6
atomový poloměr [pm]71
kovalentní poloměr [pm]97
specifické teplo [J g-1K-1]0,52
slučovací teplo [kJ mol-1]1,188
tepelná vodivost [W m-1 K-1]0,01772
1. ionizační potenciál [eV]15,7596
2. ionizační potenciál [eV]27,629
3. ionizační potenciál [eV]40,74
skupenství za norm. podmínekg

Chemický prvek argon je jednoatomový, bezbarvý plyn, težší než vzduch.

Argon se stejně jako ostatní vzácné plyny vyznačuje značnou chemickou netečností. Žádné sloučeniny argonu doposud nebyly popsány, jedinou výjimkou je flourhydrid argonu HArF. Existence této sloučeniny argonu byla publikována v roce 2000. V přírodě se vyskytuje jako součást vzduchu, argon je nejrozšířenější vzácný plyn. Průměrný obsah argonu ve vzduchu činí 0,937%.

Výroba argonu se provádí frakční destilací zbytků kapalného vzduchu po odstranění kyslíku a dusíku. Surový argon se dále používá k výrobě neonu, kryptonuxenonu.

Díky své netečnosti je argon používán jako inertní plyn při svařování, jako balicí plyn E 938 v potravinářství, při výrobě žárovek a při výrobě některých kovů (titan, zirkonium, uran) Krollovým postupem nebo elekrolýzou tavenin halogenidů (beryllium). Další využití nalézá jako plazmový plyn při technologiích plazmového navařování a stříkání. Používá se jako ochranný plyn při růstu krystalů germaniakřemíku při výrobě polovodičů, jako izolační plyn v oknech, argonem se plní suché potápěčské obleky. Ve směsi s dusíkem a oxidem uhličitým se používá jako náplň hasících přístrojů.

Kapalný argon se používá v kryomedicíně (kryoablace nádorů), ve farmacii se argon používá k vytěsňování kyslíku z roztoků aplikovaných intravenózně.

Zdroje

TOPlist