»  Mohsova stupnice

Mohsova stupnice tvrdosti

  1. mastek - Mg3Si4O10(OH)2
  2. sůl kamenná - NaCl
  3. kalcit - CaCO3
  4. kazivec - CaF2
  5. apatit - Ca3(PO4)2
  6. živec - KAlSi3O8
  7. křemen - SiO2
  8. topaz - Al2[SiO4(F,OH)2]
  9. korund - Al2O3
  10. diamant - C

Mohsova stupnice tvrdosti se používá nejčastěji v mineralogii pro určení tvrdosti nerostů. V technické praxi se pro určení tvrdosti materiálů používají exaktnější metody, zejména tvrdost podle Vickerse nebo Brinella. Tvrdost kovů podle Brinella nebo Vickerse se zjišťuje řízeným vtlačováním normalizovaného zkušebního tělesa různého tvaru do povrchu zkoušeného materiálu.

Nejměkčí prvek periodické soustavy je cesium - tvrdost podle Mohse 0,2 a rubidium - Mohsova tvrdost 0,3. Nejtvrdší prvek periodické soustavy je uhlík ve formě diamantu (Mohsova stupnice 10) a krystalický bor (tvrdost podle Mohse 9,3).

Nejtvrdší kovy periodické soustavy jsou chrom, který má podle Mohsovy stupnice tvrdost 8,5 a wolfram s tvrdostí 7,5. Mezi nejtvrdší sloučeniny patří kubický nitrid boru, karbid skandia a oxid i karbid zirkonia.