»  Polokovy

Polokovy

Mezi polokovy se zařazují prvky přechodných vlastností mezi kovy a nekovy. Obvykle netvoří jednoduché kationy a jejich oxidy jsou kyselinotvorné, tím se podobají nekovům. Za určitých podmínek jsou elektricky vodivé, tím se podobají kovům. Některé polokovy mají vlastnosti polovodičů, jejich elektrická vodivost významně roste s teplotou.

K polokovům patří následující prvky: bor, křemík, germanium, arsen, antimon, tellur a radioaktivní polonium. Zařazení polonia mezi polokovy je poněkud nejasné, někteří autoři řadí polonium mezi kovy. Naopak někteří autoři řadí k polokovům také astat, který bývá obvykle zařazován mezi halogeny.