»  Halogeny

Halogeny

Sedmá hlavní podskupina

Jako halogeny jsou označeny následující prvky VII. hlavní podskupiny periodické tabulky: fluor, chlor, brom, jod a radioaktivní astat, (někteří autoři zařazují astat mezi polokovy). Podle své polohy v periodické soustavě by se mezi halogeny mohl řadit také uměle připravený prvek s protonovým číslem 117 - ununseptium.

Halogeny mají nekovový charakter, v plynném stavu vytvářejí dvouatomové molekuly. Všechny halogeny patří mezi velmi reaktivní prvky. Fluor je nejreaktivnější prvek vůbec.

V přírodě se halogeny nacházejí pouze ve sloučeninách. Halogeny tvoří sloučeniny s elektronegativními i elektropozitivními prvky. Ve sloučeninách s elektronegativními prvky můžou halogeny, s výjimkou fluoru, nabývat kladných oxidačních čísel. Halogeny se slučují také navzájem.

TOPlist