Krypton

český názevKrypton
latinský názevKrypton
anglický názevKrypton
chemická značkaKr
protonové číslo36
relativní atomová hmotnost83,8
perioda4
skupinaVIII.A
zařazenívzácné plyny
rok objevu1898
objevitelRamsay
teplota tání [°C]-156,6
teplota varu [°C]-152,3
kritická teplota [°C]-63,74
kritický tlak [MPa]5,5
hustota [g cm-3]0,003708
elektronegativita3,0
oxidační stavyIV
elektronová konfigurace[Ar]3d10 4s2 4p6
atomový poloměr [pm]88
kovalentní poloměr [pm]110
specifické teplo [J g-1K-1]0,248
slučovací teplo [kJ mol-1]1,638
tepelná vodivost [W m-1 K-1]0,00943
elektrická vodivost [S m-1] -
1. ionizační potenciál [eV]13,9996
2. ionizační potenciál [eV]24,359
3. ionizační potenciál [eV]36,95
bod supravodivosti [K] -
skupenství za norm. podmínekg

Chemický prvek krypton je jednoatomový, velmi málo reaktivní plyn.

Dlouhou dobu nebyly známé žádné valenční sloučeniny kryptonu. Mezi vzácné sloučeniny kryptonu patří např. nestabilní a prudce reaktivní fluorid kryptnatý KrF2, který je možné za teploty -200°C připravit účinkem silného elektrického výboje nebo rentgenového záření na směs kryptonu a fluoru. Mezi další známé sloučeniny kryptonu patří fluorid kryptoničitý KrF4 a kryptonan barnatý BaKrO4.

Sloučeniny kryptonu jsou nestálé a vysoce reaktivní látky, např. difluorid KrF2 se již za laboratorní teploty prudce slučuje s ušlechtilým kovem zlatem a oxiduje ho až do oxidačního stavu V:

7KrF2 + 2Au → 2Kr[AuF7] + 5Kr

V přírodě se krypton nachází v množství 1,1 ppm jako součást vzduchu.

Výroba kryptonu se provádí frakční destilací surového argonu. Používá se pro náplně žárovek.

Metastabilní radionuklid 81mKr, který vzniká rozpadem 81Rb, se využívá v nukleární medicíně k vyšetření plic.

Zdroje

TOPlist