»   »  Berkelium

Berkelium

Radioaktivní prvek
český názevBerkelium
latinský názevBerkelium
anglický názevBerkelium
chemická značkaBk
protonové číslo97
relativní atomová hmotnost(247,0703)
perioda7
skupinaIII.B
zařazeníaktinoidy
rok objevu1949
objeviteléThompson, Ghiorso,
Seaborg
teplota tání [°C]1050
teplota varu [°C] -
hustota [g cm-3]14,78
elektronegativita1,3
oxidační stavyIII, IV
elektronová konfigurace[Rn]5f9 7s2
atomový poloměr [pm]244
specifické teplo [J g-1K-1] -
slučovací teplo [kJ mol-1] -
1. ionizační potenciál [eV]6,23
skupenství za norm. podmíneks

Chemický prvek berkelium je silně radioaktivní kov. Nejstabilnější izotop berkelia 247Bk má poločas rozpadu 1380 let. Zapáleno na vzduchu hoří za vzniku žlutého oxidu berkeličitého BkO2. S horkou vodou reaguje za vzniku hydroxidu berkelitého a vývoje vodíku:

2Bk + 6H2O → 2Bk(OH)3 + 3H2

Snadno reaguje se zředěnými neoxidujícími i oxidujícími kyselinami za vzniku berkelité soli:

2Bk + 6HCl → 2BkCl3 + 3H2
Bk + 4HNO3 → Bk(NO3)3 + NO + 2H2O

Ostatní chemické a fyzikální vlastnosti berkelia ani jeho sloučenin nebyly doposud spolehlivě určeny, pravděpodobně se budou podobat vlastnostem sloučenin terbia.

V přírodě se berkelium nenalézá, připravuje se uměle jadernými reakcemi. Berkelium bylo poprvé připraveno v urychlovači částic srážkami americia 241Am s vysoce energetickými částicemi alfa. První vážitelný vzorek kovového berkelia o hmotnosti 1 µg byl připraven až v roce 1969 redukcí fluoridu BkF3 parami lithia při teplotě 1100°C. Zvláštní praktické využití berkelium nemá.

Zdroje

TOPlist