»  Aktinoidy

Aktinoidy

Radioaktivní prvek

Mezi aktinoidy se zařazuje následujících 14 vnitřně přechodných radioaktivních kovových prvků 7. periody periodické tabulky: thorium, protaktiniumuran a dále transurany neptunium, plutonium, americium, curium, berkelium, kalifornium, einsteinium, fermium, mendelevium, nobeliumlawrencium.

Thorium, protaktinium a uran mají podobné chemické vlastnosti jako prvky z podskupiny titanu. Transurany se chemickými vlastnostmi podobají svým analogům ze skupiny lanthanoidů.

TOPlist