»   »  Kalifornium

Kalifornium

Radioaktivní prvek
český názevKalifornium
latinský názevCalifornium
anglický názevCalifornium
chemická značkaCf
protonové číslo98
relativní atomová hmotnost(251,0796)
perioda7
skupinaIII.B
zařazeníaktinoidy
rok objevu1950
objeviteléThompson, Street,
Ghioirso, Seaborg
teplota tání [°C]860
teplota varu [°C] -
hustota [g cm-3]15,1
elektronegativita1,3
oxidační stavyII, III, IV
elektronová konfigurace[Rn]5f10 7s2
atomový poloměr [pm]245
specifické teplo [J g-1K-1] -
slučovací teplo [kJ mol-1] -
1. ionizační potenciál [eV]6,3
skupenství za norm. podmíneks

Chemický prvek kalifornium je silně radioaktivní kov. Nejstabilnější izotop kalifornia 251Cf má poločas rozpadu 898 let. Kompaktní kovové kalifornium reaguje s horkou vodou, práškové kalifornium s vodou reaguje již za laboratorní teploty za vzniku hydroxidu kalifornitého a vývoje vodíku:

2Cf + 6H2O → 2Cf(OH)3 + 3H2

Ochotně reaguje se zředěnými neoxidujícími i oxidujícími kyselinami za vzniku kalifornité soli:

2Cf + 6HCl → 2CfCl3 + 3H2
Cf + 4HNO3 → Cf(NO3)3 + NO + 2H2O

Další chemické a fyzikální vlastnosti kalifornia ani jeho sloučenin nebyly doposud spolehlivě určeny. Je ověřena pouze existence stabilních sloučenin kalifornia v oxidačním stavu +III, jejich vlastnosti by se měly podobat vlastnostem sloučenin dysprosia.

V přírodě se kalifornium nenalézá, připravuje se uměle jadernými reakcemi, např. bombardováním curia 242Cm částicemi α. Praktické využití nalézá kalifornium jako silný zdroj neutronů. Využívá se v jaderném výzkumu, v nedestruktivní defektoskopii a medicíně.

Zdroje

TOPlist