Terbium

český názevTerbium
latinský názevTerbium
anglický názevTerbium
chemická značkaTb
protonové číslo65
relativní atomová hmotnost158,92534
perioda6
skupinaIII.B
zařazenílanthanoidy
rok objevu1843
objevitelCarl Mosander
teplota tání [°C]1356
teplota varu [°C]3230
hustota [g cm-3]8,253
hustota při teplotě tání [g cm-3]7,65
elektronegativita1,2
oxidační stavyIII, IV
elektronová konfigurace[Xe]4f9 6s2
atomový poloměr [pm]225
specifické teplo [J g-1K-1]0,18
slučovací teplo [kJ mol-1]10,8
tepelná vodivost [W m-1 K-1]11
elektrická vodivost [S m-1]8,3.105
1. ionizační potenciál [eV]5,8639
2. ionizační potenciál [eV]11,525
3. ionizační potenciál [eV]21,91
tvrdost podle Mohse-
tvrdost podle Vickerse [MPa]863
tvrdost podle Brinella [MPa]677
modul pružnosti ve smyku [GPa]22
modul pružnosti v tahu [GPa]56
Curieův bod [K]222
skupenství za norm. podmíneks

Chemické vlastnosti a reakce

Chemický prvek terbium je stříbřitě bílý, měkký, kujný a tažný kov. Existují dvě alotropické modifikace terbia, hexagonální α-Tb přechází při teplotě 1289°C na kubické β-Tb.

Chemická reaktivita terbia je nižší než u předchozích prvků ze skupiny lanthanoidů.

Na suchém vzduchu je terbium prakticky stálé, ve vlhkém prostředí se pomalu pokrývá vrstvičkou tmavě hnědého oxidu terbitého Tb2O3. Zahříváním v atmosféře kyslíku shoří na hnědý oxid terbito-terbičitý Tb4O7. S horkou vodou reaguje terbium velice pozvolna za vzniku vodíku, ale snadno se rozpouští v běžných minerálních kyselinách za vzniku terbité soli:

2Tb + 6H2O → 2Tb(OH)3 + 3H2
2Tb + 6HCl → 2TbCl3 + 3H2
Tb + 6HNO3 → Tb(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

Ve sloučeninách se terbium vyskytuje běžně v oxidačním čísle III, sloučeniny čtyřmocného terbia jsou značně nestabilní a samovolně se redukují. Vodné roztoky solí trojmocného i čtyřmocného terbia bývají obvykle bezbarvé. Práškové terbium je pyroforní.

Výskyt terbia v přírodě

V přírodě se terbium vyskytuje pouze ve formě trojmocných sloučenin společně s ostatními lanthanoidy. Samostatné minerály terbia nebyly popsány. Průměrný obsah terbia v zemské kůře činí 4,3 ppm.

Výroba a využití terbia

Výroba terbia pro technické účely se provádí obdobně jako výroba ostatních lantahanoidů loužením lanthanoidových rud směsí minerálních kyselin s následnou separací pomocí extrakce nebo na iontoměničích.

Příprava čistého terbia v kovové formě se obvykle provádí redukcí oxidu terbia Tb2O3 elementárním vápníkem. Metalotermická redukce oxidu terbitého vápníkem probíhá při teplotě 1000-1200°C ve zředěné argonové atmosféře:

Tb2O3 + 3Ca → 2Tb + 3CaO

V praxi se terbium spolu s europiem používá k výrobě luminoforů pro barevné televizní obrazovky, jako kontrastní látka v rentgenologii a mikrobiologii a společně s gadoliniem se používá k výrobě magnetooptických záznamových zařízení. Slitina s neodymem se používá k výrobě silných permanentních magnetů pro motory hybridních automobilů a generátory větrných elektráren. Sloučeniny trojmocného terbia pod zdrojem UV světla intenzivně zeleně světélkují, této vlastnosti se využívá k tvorbě ochranných prvků na moderních bankovkách.

Zdroje

TOPlist