»   »  Dysprosium

Dysprosium

český názevDysprosium
latinský názevDysprosium
anglický názevDysprosium
chemická značkaDy
protonové číslo66
relativní atomová hmotnost162,5
perioda6
skupinaIII.B
zařazenílanthanoidy
rok objevu1886
objevitelL. Boisbaudran
teplota tání [°C]1412
teplota varu [°C]2567
hustota [g cm-3]8,536
hustota při teplotě tání [g cm-3]8,37
elektronegativita1,22
oxidační stavyII, III
elektronová konfigurace[Xe]4f10 6s2
atomový poloměr [pm]228
specifické teplo [J g-1K-1]0,17
slučovací teplo [kJ mol-1]11,06
tepelná vodivost [W m-1 K-1]11
elektrická vodivost [S m-1]1,1.106
1. ionizační potenciál [eV]5,9389
2. ionizační potenciál [eV]11,67
3. ionizační potenciál [eV]22,802
tvrdost podle Mohse-
tvrdost podle Vickerse [MPa]540
tvrdost podle Brinella [MPa]500
modul pružnosti ve smyku [GPa]25
modul pružnosti v tahu [GPa]61
Curieův bod [K]87
skupenství za norm. podmíneks

Chemické vlastnosti a reakce

Chemický prvek dysprosium je stříbřitě bílý, měkký kov. Existují dvě alotropické modifikace dysprosia, hexagonální α-Dy přechází při teplotě 1384°C na kubické β-Dy.

Dysprosium je méně chemicky reaktivní než předchozí prvky ze skupiny lanthanoidů. Na suchém vzduchu je prakticky stálé. S vodou reaguje jen velmi pozvolna za vzniku vodíku, ale snadno se rozpouští v běžných minerálních kyselinách:

2Dy + 6H2O → 2Dy(OH)3 + 3H2
2Dy + 6HCl → 2DyCl3 + 3H2
Dy + 6HNO3 → Dy(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

Ve sloučeninách se dysprosium vyskytuje obvykle v oxidačním stupni III. Sloučeniny trojmocného dysprosia se svými vlastnostmi a chováním podobají sloučeninám hliníku. Vodné roztoky sloučenin dysprosia jsou obvykle žluté nebo žlutozelené, nestabilní sloučeniny dvoumocného dysprosia jsou obvykle zbarveny fialově nebo červeně.

Výskyt v přírodě

V přírodě se dysprosium vyskytuje pouze ve formě sloučenin společně s ostatními lanthanoidy.

Samostatné minerály dysprosia nejsou známy. Nejvyšší obsah dysprosia (17,2 % Dy) má minerál churchit (Dy,Sm,Gd,Nd)(PO4)·2H2O. Průměrný obsah dysprosia v zemské kůře je 5 ppm. Přírodní dysprosium tvoří 7 stabilních izotopů.

Výroba a využití

Čisté dysprosium bylo poprvé vyrobeno až v roce 1950. Výroba dysprosia pro technické účely se provádí obdobně jako výroba ostatních lantahanoidů loužením lanthanoidových rud směsí minerálních kyselin s následnou redukcí fluoridu dysprositého DyF3 kovovým vápníkem. Redukce fluoridu vápníkem probíhá při teplotě přes 1000°C v argonové atmosféře:

2DyF3 + 3Ca → 2Dy + 3CaF2

Dysprosium se společně s gadoliniem používá k výrobě moderátorových tyčí v jaderné technice. Slitina dysprosia , terbia a železa, známá pod názvem Terfenol-D má magnetostrikční vlastnosti a používá se ke konstrukci senzorů lodních sonarů. Jodid dysprositý DyI3 se používá ve filmařských reflektorech pro dosažení intenzivního světla bílé barvy. Dysprosium titanát má při velmi nízkých teplotách (0,6-2 K) unikátní fyzikální vlastnost, chová se jako hypotetická částice magnetický monopól.

Zdroje

TOPlist