»   »  Praseodym

Praseodym

český názevPraseodym
latinský názevPraseodymium
anglický názevPraseodymium
chemická značkaPr
protonové číslo59
relativní atomová hmotnost140,90765
perioda6
skupinaIII.B
zařazenílanthanoidy
rok objevu1885
objevitelC.A.Welsbach
teplota tání [°C]931
teplota varu [°C]3520
hustota [g cm-3]6,77
hustota při teplotě tání [g cm-3]6,5
elektronegativita1,13
oxidační stavyII, III, IV
elektronová konfigurace[Xe]4f3 6s2
atomový poloměr [pm]247
kovalentní poloměr [pm]164
specifické teplo [J g-1K-1]0,19
slučovací teplo [kJ mol-1]6,89
tepelná vodivost [W m-1 K-1]13
elektrická vodivost [S m-1]1,4.106
1. ionizační potenciál [eV]5,464
2. ionizační potenciál [eV]10,551
3. ionizační potenciál [eV]21,62
tvrdost podle Mohse-
tvrdost podle Vickerse [MPa]400
tvrdost podle Brinella [MPa]481
modul pružnosti ve smyku [GPa]15
modul pružnosti v tahu [GPa]37
skupenství za norm. podmíneks

Chemické vlastnosti a reakce

Chemický prvek praseodym je stříbřitě bílý, měkký a tažný kov. Existují dvě alotropické modifikace, hexagonální α-Pr přechází při teplotě 792°C na kubický plošně centrovaný β-Pr.

Na vzduchu se rychle pokrývá vrstvou zeleně zbarveného oxidu Pr2O3, při vyšších teplotách reaguje s vodou za vzniku vodíku a je dobře rozpustný ve zředěných anorganických kyselinách:

2Pr + 6H2O → 2Pr(OH)3 + 3H2
2Pr + 6HCl → 2PrCl3 + 3H2
Pr + 6HNO3 → Pr(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

Zahřát v atmosféře kyslíku shoří na tmavě hnědý oxid Pr6O11.

Sloučeniny

Ve sloučeninách se praseodym vyskytuje nejčastěji v oxidačním čísle III, sloučeniny s oxidačními čísly II a IV jsou stabilní pouze jako tuhé látky, v roztoku rychle přecházejí na stabilní oxidační stav III. Vodné roztoky sloučenin trojmocného praseodymu mají charakteristické žluté nebo žlutozelené zbarvení, sloučeniny dvoumocného a čtyřmocného praseodymu jsou obvykle bezbarvé. Chemické vlastnosti praseodymu i jeho trojmocných sloučenin se nejvíce podobají chemickým vlastnostem hliníku a jeho sloučenin.

Výskyt v přírodě

V přírodě se praseodym vyskytuje vzácně ve formě svých sloučenin vždy v doprovodu dalších lantahoidů. Největší množství (6,89 % Pr) praseodymu obsahuje minerál paratoit REE3(Ca,Sr)2NaCu(CO3)8. Průměrný obsah praseodymu v zemské kůře je 9 ppm. Přírodní praseodym tvoří stabilní izotop 141Pr.

Výroba a využití

Výroba praseodymu se provádí obdobně jako u ostatních lantahanoidů loužením směsí minerálních kyselin s následnou redukcí chloridu preseodymitého PrCl3 kovovým vápníkem:

2PrCl3 + 3Ca → 2Pr + 3CaCl2

Pro technické účely se praseodym nejčastěji připravuje jako slitina s neodymem pod názvem didym.

Praktické využití nalézá praseodym v metalurgii jako součást lehkých slitin. Oxidy Pr2O3 a Pr6O11 se používají ve sklářství a v keramickém průmyslu pro barvení glazur a skloviny na žlutou nebo zelenou barvu a pro výrobu antireflexních vrstev čoček objektivů nebo brýlí. Uhličitan praseodymitý Pr2(CO3)3 se využívá ke konstrukci palivových článků typu SOFC (Solid Oxide Fuel Cells), oxid praseodymičitý PrO2 se používá v laboratorní praxi jako extrémně silné oxidační činidlo.

Zdroje