Francium

Radioaktivní prvek
český názevFrancium
latinský názevFrancium
anglický názevFrancium
chemická značkaFr
protonové číslo87
relativní atomová hmotnost(223,0197)
perioda7
skupinaI.A
zařazeníalkalické kovy
rok objevu1939
objevitelMarguerite Perey
teplota tání [°C]27
teplota varu [°C]677
hustota [g cm-3] 1,873
elektronegativita0,7
oxidační stavyI
elektronová konfigurace[Rn]7s1
atomový poloměr [pm]348
specifické teplo [J g-1K-1] -
slučovací teplo [kJ mol-1] -
tepelná vodivost [W m-1 K-1]3,61
elektrická vodivost [S m-1] -
tvrdost podle Mohse -
skupenství za norm. podmíneks

Chemický prvek francium je radioaktivní kovový prvek. Nejstabilnější izotop francia 223Fr má poločas rozpadu 21 minut. V přírodě francium vzniká radioaktivním rozpadem aktinia.

Ve sloučeninách vystupuje francium pouze jako kation Fr+. Chemické vlastnosti francia jsou podobné jako u ostatních alkalických kovů.

Francium se dobře rozpouští v minerálních kyselinách za vzniku francné soli příslušné kyseliny a vodíku, s vodou reaguje za vzniku hydroxidu francného FrOH a vodíku, v atmosféře kyslíku shoří na hyperoxid francný FrO2 a ochotně reaguje s halogeny.

Praktické využití kovové francium ani sloučeniny francia nemají. Při svém objevu získal nový prvek nejprve název virginium, později ekacesium nebo moldavium. Definitivní název francium získal až v roce 1946.

Zdroje

TOPlist