Aktinium

Radioaktivní prvek
český názevAktinium
latinský názevActinium
anglický názevActinium
chemická značkaAc
protonové číslo89
relativní atomová hmotnost(227,0278)
perioda7
skupinaIII.B
zařazenípřechodné kovy
rok objevu1899
objevitelAndre Debierne
teplota tání [°C]1051
teplota varu [°C]3198
hustota [g cm-3]10,07
elektronegativita1,1
oxidační stavyIII
elektronová konfigurace[Rn]6d1 7s2
atomový poloměr [pm]195
specifické teplo [J g-1K-1] -
slučovací teplo [kJ mol-1]14,2
1. ionizační potenciál [eV]5,17
2. ionizační potenciál [eV]10,148
skupenství za norm. podmíneks

Chemické vlastnosti a reakce

Chemický prvek aktinium je radioaktivní, ve tmě světélkující prvek kovového charakteru.

Aktinium se dobře rozpouští v minerálních kyselinách za vzniku aktinité soli a vývoje vodíku, výjimku tvoří reakce aktinia se zředěnou kyselinou dusičnou, při které se vodík neuvolňuje:

2Ac + 6HCl → 2AcCl3 + 3H2
8Ac + 30HNO3 → 8Ac(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

S vodou aktinium ochotně reaguje za vzniku hydroxidu:

2Ac + 6H2O → 2Ac(OH)3 + 3H2

Zvláštností aktinia je jeho poměrně značná neochota k přímému slučování s fluorem, reakce za tvorby fluoridu aktinitého AcF3 probíhá až za teploty okolo 1350°C. Ostatní chemické vlastnosti aktinia i jeho sloučenin se nejvíce podobají vlastnostem lanthanu a jeho sloučenin, pouze chování aktinia ve formě bezvodého fosforečnanu AcPO4 se více podobá vlastnostem vápníku.

Výskyt v přírodě

V přírodě aktinium vzniká radioaktivním rozpadem protaktinia a thoria a vyskytuje se jako nepatrná příměs v uranových rudách. Aktinium objevil spolupracovník M. Curie, francouzský chemik André-Louis Debierne při studiu vzorků hornin z Jáchymova v Krušných horách. Ze zbytků po zpracování smolince, se mu poté , kdy M. Curie oddělila polonium a radium, podařilo složitým analytickým postupem separovat další nový chemický prvek. Nikoliv však v čisté formě, ale společně se železem a lanthanoidy.

Známým nerostem aktinia je vicanit (Ca,Ce,La,Th)15As(AsNa)FeSi6B4O40F7. Nejstálejší izotop 227Ac má poločas rozpadu 21,7 let. Celkem je známo 29 izotopů aktinia.

Příprava a využití

Příprava aktinia se provádí z 226Ra bombardováním neutrony. Výroba kovového aktinia z přírodních zdrojů se provádí redukcí fluoridu aktinitého AcF3 parami lithia při teplotě 1100-1300°C. Ve vážitelném množství 1,3 mg připravil aktinium F. Hagemann až v roce 1950. Praktické využití nalézá aktinium jako silný zdroj neutronů pro výzkumné účely.

Zdroje

TOPlist