»  Kovy

Ostatní kovy

Jako ostatní kovy jsou označovány chemické prvky, jejichž atomy mají relativné málo elektronů ve vnější vrstvě a proto je lehce odevzdávají za tvorby kationtů. Kovy mají většinou elektropozitivní charakter, vyznačují se typickým kovovým leskem. Jsou kujné, tažné a dobře vedou teplo a elektrický proud. Kovy jsou také charakterizovány nízkou hodnotou ionizační energie a obvykle také nízkou hodnotou elektronové afinity.

Mezi ostatní kovy se řadí beryllium, hořčík, hliník, indium, cín, thallium, olovo, bismut a uměle připravené radioaktivní prvky ununtrium, flerovium, ununpentium a livermorium.

TOPlist