»  Kovy alkalických zemin

Kovy alkalických zemin

Druhá hlavní podskupina

Druhou hlavní podskupinu periodické soustavy tvoří těchto 6 prvků: berylium, hořčík, vápník, stroncium, baryum a radioaktivní radium. Beryllium a hořčík patří mezi kovy, ostatní prvky druhé skupiny se označují jako kovy alkalických zemin.

Elektronová konfigurace valenčních elektronů je ns2 (n = číslo periody), prvky 2. skupiny periodické soustavy bývají proto označovány jako s2 - prvky. Všechny prvky druhé skupiny, s výjimkou beryllia, jsou velmi měkké, lehké a reaktivní kovy. Většinou tvoří iontové sloučeniny, pouze beryllium dává přednost tvorbě kovalentních sloučenin (vysoký polarizační účinek kationu Be2+), s kyslíkem tvoří zásadotvorné oxidy typu MO, s vodíkem tvoří tuhé, reaktivní hydridy iontové povahy MH2 (beryllium a hořčík tvoří polymerní hydridy s vodíkovými můstky). Hydroxidy kovů alkalických zemin jsou ve vodných roztocích dokonale disociovány a patří mezi silné zásady.

Kovy alkalických zemin se v přírodě vyskytují pouze ve sloučeninách, jako dvoumocné kationy M2+. Na rozdíl od alkalických kovů, které se obvykle vyskytují jako rozpustné soli, jsou kovy alkalických zemin v přírodě nejčastěji nalézány ve formě minerálů.

Kovy alkalických zemin se většinou vyrábějí elektrolýzou taveniny jejich solí, nejčastěji chloridů.

Mnemotechnická pomůcka

Bežela Magda Caňonem Srazila Balvan Ramenem. Další mnemotechnické pomůcky pro zapamatování periodické tabulky.

TOPlist