3. vedlejší podskupina periodické soustavy

III.b

Třetí vedlejší podskupinu periodické soustavy tvoří vzácné prvky skandium, yttrium, lanthan a radioaktivní aktinium.

Všechny prvky třetí vedlejší podskupiny mají čistě kovový charakter, vytvářejí tuhé, velmi nesnadno těkající oxidy, které mají silně kyselinotvorný charakter. Ve svých sloučeninách vystupují jako trojmocné, jsou silně elektropozitivní a mají značnou afinitu ke kyslíku. S řadou nekovů tvoří prvky třetí vedlejší podskupiny, kromě běžných valenčních sloučenin, také nestechiometrické sloučeniny s charakterem intermetalických sloučenin.

Chemické vlastnosti i chování prvků třetí vedlejší podskupiny se nejvíce podobá sousedním prvkům druhé hlavní podskupiny: vápníku, stronciu, baryu a radiu.